Category

Laos

Category

W Laosie czas płynie inaczej, tu nie ma pośpiechu. Ale są uśmiechnięci ludzie, piękna przyroda, Mekong po którym można spłynąć łódką, mnisi, piękne świątynie, góry i jaskinie. To raj do powolnego odpoczynku