Tag

lista światowego dziedzictwa UNESCO

Browsing

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO powstałą, by chronić najcenniejsze i najpiękniejsze miejsca na świecie.

Są to zarówno piękne przyrodniczo miejsca, jak też zabytki, które przez wieki zbudował człowiek.
Umieszczenie zabytku na liście światowego dziedzictwa UNESCO ma chronić przed jakąkolwiek ingerencją ludzi w te miejsca i w budynki. Oto artykuły i zdjęcia pięknych miejsc z listy światowego dziedzictwa UNESCO